کاربرد سیلیکات سدیم در شوینده های سفیدکننده

کاربرد سیلیکات سدیم در شوینده ها به عنوان سفیده کننده هنوز هم از نظر برخی از تیم های تحقیق عجیب است. البته شاید این ماده در سفید کننده ها منجر به جلوگیری از واکنش های تجزیه نامطلوب می شود.

کاربرد سیلیکات سدیم در شوینده های سفید کننده
کاربرد سیلیکات سدیم در شوینده های سفید کننده

کاربرد سیلیکات سدیم در شوینده ها مانند سفیدکننده

پیش از اینکه کاربرد سیلیکات سدیم در سفید کننده را مورد بررسی قرار دهیم نیاز است که نگاه دقیق تری به ترکیبات سفید کننده داشته باشیم. سفیدکننده برای روشن شدن یا سفید کردن یک بستر مانند لباس استفاده می شوند. ترکیباتی که در سفید کننده استفاده می شود به طور کلی شامل کلر، هیپوکلریت و همینطور کلرآمین است. از سوی دیگر اینطور که بررسی ها نشان می دهد ترکیبات آزاد کننده هالوژن ها می تواند پایداری منبع کلر در ترکیب را به شکل کاملاً مشخصی دنبال کند. این ماده به عنوان یک سفید کننده کاملاً اصولی اجرا شده است. پراکسید هیدروژن و پربورات ها در سفیدکننده نقش اصولی را ایفا می کنند اما موضوع از این قرار است که در برخی از سفیدکننده ها نیاز به وجود ماده ای است که از واکنش های تجزیه نامطلوب جلوگیری کند. با این حال انتخاب مناسب ذرات سیلیکات سبب می شود که کلر در ماده حفظ شود.

 سیلیکات سدیم یک ماده فرآوری کننده در فرمول مواد سفیدکننده

اگر به فرمول شوینده دقت کنید کاربرد سیلیکات سدیم در شوینده ها بهتر درک می شود. ترکیبات فرمول مواد شوینده شامل آب و سیلیکات سدیم است. این دو ماده به تنهایی می توانند نتایج کاربردی داشته باشند. در برخی شرایط ممکن است آب به صورت جداگانه به ترکیب اضافه شود. از سوی دیگر در اثر ترکیب آب با ماده دیگر می توان گفت که مواد شوینده عملکرد مخصوصی دارند. آب یک ماده فرآوری کننده در فرمول مواد شوینده محسوب می شود. در نهایت نیز این ماده از فرمول خارج می شود و نیاز به یک ماده جایگزین خواهد بود. در واقع وقتی آب به آب هیدراته تبدیل می شود نیاز به یک سری افزودنی های خاص است. ترکیب مواد شوینده شامل مواد افزودنی از جمله مواد سفیدکننده، تثبیت کننده، رنگ، آنزیم و همینطور سیلیکات سدیم است. سیلیکات سدیم به نوبه خود می تواند فرمولاسیون سفید کننده را قدرتمند ظاهر کند و این موضوع در نهایت بر روی هزینه ها نیز تاثیر می گذارد.

 تولید سفید کننده با فرمولاسیون سیلیکات سدیم

در صنایع سیلیکات ایران یک سری تست های ارزشمند بر روی فرمولاسیون سفید کننده صورت گرفته است. این تست ها نشان می دهند که تولید سفید کننده با فرمولاسیون قوی می تواند برای چربی زدایی از سطح یک انتخاب درجه یک محسوب شود. در واقع مشخص است که فرمولاسیون سفید کننده در سال های اخیر دستخوش یک سری تغییرات بوده است. حقیقت امر این است که این ماده می تواند به شکل کاملاً حرفه ای استفاده شود و عملکرد مخصوصی داشته باشد. فرمولاسیون سیلیکات سدیم به عنوان یک ماده قدرتمند سبب می شود که ساختار قابل توجهی داشته باشد. سیستم فرمولاسیون سیلیکات سدیم در نهایت سبب افزایش کیفیت ماده مورد نظر شده و نتایج خوبی به جا می گذارد. سفیدکننده هایی که غلظت بیشتری دارند نیز از این ماده بهره برده اند.

https://iransilicate.com/

کاربرد سیلیکات سدیم در شوینده
کاربرد سیلیکات سدیم در شوینده

 

دیدگاهتان را بنویسید