وزیر خارجه آلمان: مذاکرات با ایران وارد مرحله حساسی شده است

ایرنا نوشت: وزیر امور خارجه آلمان که به واشنگتن سفر کرده است، اظهار داشت مذاکرات با ایران وارد مرحله حساسی شده است.
“آنالنا بربوک” وزیر امور خارجه آلمان روز چهارشنبه به وقت محلی در نشست خبری مشترکی با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا با بیان این مطلب افزود که دو کشور دارای موضع مشترکی در مورد ایران و برجام هستند.
وزیر خارجه جدید آلمان نیز همسو با دیگر شرکای غربی خود در تداوم فضاسازی ها و هراس از پیشرفت های هسته ای ایران، از تاکتیک تهدید به محدود بودن زمان برای بازگشت به برجام برای فشار بر تهران در میز مذاکره بهره برد.
این مقام دولت جدید آلمان که کشورش یکی از طرف های برجام بوده و همسو با دیگر شرکای اروپایی به تعهدات برجامی خود عمل نکرده اند و منجر به ایجاد فضای اعتمادی شده است، مدعی شد ایران اعتماد زیادی را از بین برده است و زمان زیادی باقی نمانده است.
وزیر خارجه جدید دولت آلمان در عین حال گفت اما ما به صورت فشرده از این زمان در وین استفاده می کنیم.
۳۱۱۳۱۱

وزیر خارجه آلمان: مذاکرات با ایران وارد مرحله حساسی شده است

ایرنا نوشت: وزیر امور خارجه آلمان که به واشنگتن سفر کرده است، اظهار داشت مذاکرات با ایران وارد مرحله حساسی شده است.

"آنالنا بربوک" وزیر امور خارجه آلمان روز چهارشنبه به وقت محلی در نشست خبری مشترکی با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا با بیان این مطلب افزود که دو کشور دارای موضع مشترکی در مورد ایران و برجام هستند.
وزیر خارجه جدید آلمان نیز همسو با دیگر شرکای غربی خود در تداوم فضاسازی ها و هراس از پیشرفت های هسته ای ایران، از تاکتیک تهدید به محدود بودن زمان برای بازگشت به برجام برای فشار بر تهران در میز مذاکره بهره برد.
این مقام دولت جدید آلمان که کشورش یکی از طرف های برجام بوده و همسو با دیگر شرکای اروپایی به تعهدات برجامی خود عمل نکرده اند و منجر به ایجاد فضای اعتمادی شده است، مدعی شد ایران اعتماد زیادی را از بین برده است و زمان زیادی باقی نمانده است.
وزیر خارجه جدید دولت آلمان در عین حال گفت اما ما به صورت فشرده از این زمان در وین استفاده می کنیم.

۳۱۱۳۱۱

دیدگاهتان را بنویسید