هشدار روسیه به اقدام آمریکا و اسرائیل علیه ایران

ایرنا نوشت: معاون وزیر امور خارجه روسیه با بیان اینکه رزمایش احتمالی آمریکا و رژیم صهیونیستی در خاورمیانه علیه ایران به بی ثباتی می‌انجامد، گفت: اکنون مهم است که خویشتنداری نشان دهیم و بر تسهیل روند مذاکرات تمرکز کنیم که پس از مدت‌ها انجام می‌شود.
سرگئی ریابکوف پنجشنبه ادامه داد: مسکو از اسرائیل و ایالات متحده می‌خواهد که از برنامه‌های خود برای رزمایش علیه ایران خویشتن داری نشان دهند.
وی اظهار داشت: مسکو از برنامه‌های دو طرف برای برگزاری رزمایش شگفت‌زده نیست، اما این عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه است.
پیش‌تر رسانه‌های غربی به نقل از یک منبع در آمریکا گزارش داده بودند که وزرای دفاع آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌توانند درباره برگزاری رزمایش مشترک نظامی با هدف آمادگی برای مقابله با ایران گفت و گو کنند.
معاون وزیر خارجه روسیه تصریح کرد: «هر رویدادی که ماهیت نظامی در چنین منطقه‌ای داشته باشد، این خطر را به همراه دارد که منجر به تبعات بعدی شود. این ضروری نیست. اکنون مهم است که خویشتنداری نشان دهیم و بر تسهیل روند مذاکرات تمرکز کنیم که پس از مدت‌ها انجام می‌شود.»
۳۱۱۳۱۱

هشدار روسیه به اقدام آمریکا و اسرائیل علیه ایران

ایرنا نوشت: معاون وزیر امور خارجه روسیه با بیان اینکه رزمایش احتمالی آمریکا و رژیم صهیونیستی در خاورمیانه علیه ایران به بی ثباتی می‌انجامد، گفت: اکنون مهم است که خویشتنداری نشان دهیم و بر تسهیل روند مذاکرات تمرکز کنیم که پس از مدت‌ها انجام می‌شود.

سرگئی ریابکوف پنجشنبه ادامه داد: مسکو از اسرائیل و ایالات متحده می‌خواهد که از برنامه‌های خود برای رزمایش علیه ایران خویشتن داری نشان دهند.
وی اظهار داشت: مسکو از برنامه‌های دو طرف برای برگزاری رزمایش شگفت‌زده نیست، اما این عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه است.
پیش‌تر رسانه‌های غربی به نقل از یک منبع در آمریکا گزارش داده بودند که وزرای دفاع آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌توانند درباره برگزاری رزمایش مشترک نظامی با هدف آمادگی برای مقابله با ایران گفت و گو کنند.
معاون وزیر خارجه روسیه تصریح کرد: «هر رویدادی که ماهیت نظامی در چنین منطقه‌ای داشته باشد، این خطر را به همراه دارد که منجر به تبعات بعدی شود. این ضروری نیست. اکنون مهم است که خویشتنداری نشان دهیم و بر تسهیل روند مذاکرات تمرکز کنیم که پس از مدت‌ها انجام می‌شود.»

۳۱۱۳۱۱

دیدگاهتان را بنویسید