هریس: احتمال جنگ در اروپا زیاد است

ایرنا نوشت: کامالا هریس معاون رئیس‌جمهوری آمریکا روز یکشنبه در نشست خبری در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با بیان این ادعا که احتمال جنگ در اروپا زیاد است و پوتین هم تصمیمش را برای حمله گرفته است، گفت: تحریم بهترین ابزار بازدارنده علیه روسیه است.
معاون رئیس جمهوری آمریکا دراین نشست خبری که متمرکز بر موضوع اوکراین بود گفت: راه‌ حل دیپلماتیک برای اوکراین به نفع همه است.
وی افزود: تمایل اوکراین برای عضویت در ناتو را ارج می‌نهیم اما این مساله زمان خواهد برد، عضویت در ناتو یک شبه میسر نیست و روند خود را نیاز دارد.
هریس به خبرنگاران گفت: در تعامل با بحران اوکراین رویکرد تدریجی خواهیم داشت و باور داریم که رئیس‌جمهور پوتین تصمیم خود را برای حمله گرفته است.
وی در پاسخ به این پرسش که نخست وزیر ایتالیا نسبت به اعمال تحریم علیه روسیه بخصوص در بخش انرژی مخالفت کرده است آیا این خدشه ای بر تحریم های سختگیرانه و شدید آمریکا بر روسیه نخواهد داشت گفت: همانطوری که گفتم ناتو اتحاد وائتلافی از کشورهای مختلف است که هریک الویت های خاص خود را دارند آمریکا نگرانی ایتالیا را دراین زمینه درک می کند اما ما می دان..

هریس: احتمال جنگ در اروپا زیاد است

ایرنا نوشت: کامالا هریس معاون رئیس‌جمهوری آمریکا روز یکشنبه در نشست خبری در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با بیان این ادعا که احتمال جنگ در اروپا زیاد است و پوتین هم تصمیمش را برای حمله گرفته است، گفت: تحریم بهترین ابزار بازدارنده علیه روسیه است.

معاون رئیس جمهوری آمریکا دراین نشست خبری که متمرکز بر موضوع اوکراین بود گفت: راه‌ حل دیپلماتیک برای اوکراین به نفع همه است.

وی افزود: تمایل اوکراین برای عضویت در ناتو را ارج می‌نهیم اما این مساله زمان خواهد برد، عضویت در ناتو یک شبه میسر نیست و روند خود را نیاز دارد.

هریس به خبرنگاران گفت: در تعامل با بحران اوکراین رویکرد تدریجی خواهیم داشت و باور داریم که رئیس‌جمهور پوتین تصمیم خود را برای حمله گرفته است.

وی در پاسخ به این پرسش که نخست وزیر ایتالیا نسبت به اعمال تحریم علیه روسیه بخصوص در بخش انرژی مخالفت کرده است آیا این خدشه ای بر تحریم های سختگیرانه و شدید آمریکا بر روسیه نخواهد داشت گفت: همانطوری که گفتم ناتو اتحاد وائتلافی از کشورهای مختلف است که هریک الویت های خاص خود را دارند آمریکا نگرانی ایتالیا را دراین زمینه درک می کند اما ما می دانیم که جنگ در اروپا چه معنی دارد و به چه صورتی خواهد بود.

۳۱۱۳۱۱

دیدگاهتان را بنویسید