نیمی از آوارگان جنگی اوکراین کودک هستند

کمیسر اتحادیه اروپا می‌گوید نیمی از آوارگان اوکراینی را کودکان تشکیل می‌دهند.
به گزارش خبرآنلاین و به نقل از سی ان ان، ییلوا یوهانسن کمیسر اتحادیه اروپا در امور داخلی می‌گوید کودکان نیمی از ۳٫۸ میلیون آواره جنگی اوکراینی را تشکیل می‌دهند که از زمان حمله روسیه به اروپا آمده‌اند.
یوهانسن روز دوشنبه افزود تعداد ورودی‌ها رو به کاهش است.
به گفته وی در اوج شاهد ورود ۲۰۰ هزار آواره در یک روز بودیم که اکنون به ۴۰ هزار کاهش یافته است.
یوهانسن که بعد از نشست وزرای کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل صحبت می‌کرد، افزود ۸۰۰ هزار از ۳٫۸ میلیون آواره، برای حمایت موقت ثبت نام کرده‌اند.
به گفته وی، وزرای کشور اتحادیه روی پلتفرمی برای ثبت نام آوارگان به توافق رسیده‌اند.
کمیسر اتحادیه اروپا خاطرنشان کرد پذیرش و حمایت از کودکان از جمله خردسالان بدون همراه با هدف مبارزه با قاچاق انسان به تصویب رسیده است.
فقدان رویکرد واحد برای مدیریت هجوم پناهندگان در طول بحران مهاجرت و پس از آن در سال ۲۰۱۵ از موارد مورد اختلاف اتحادیه بوده است.
وی تاکید کرد به برنامه‌ریزی اضطراری برای آوارگان نیاز است.
۵۶۵۶

نیمی از آوارگان جنگی اوکراین کودک هستند

کمیسر اتحادیه اروپا می‌گوید نیمی از آوارگان اوکراینی را کودکان تشکیل می‌دهند.

به گزارش خبرآنلاین و به نقل از سی ان ان، ییلوا یوهانسن کمیسر اتحادیه اروپا در امور داخلی می‌گوید کودکان نیمی از ۳٫۸ میلیون آواره جنگی اوکراینی را تشکیل می‌دهند که از زمان حمله روسیه به اروپا آمده‌اند.

یوهانسن روز دوشنبه افزود تعداد ورودی‌ها رو به کاهش است.

به گفته وی در اوج شاهد ورود ۲۰۰ هزار آواره در یک روز بودیم که اکنون به ۴۰ هزار کاهش یافته است.

یوهانسن که بعد از نشست وزرای کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل صحبت می‌کرد، افزود ۸۰۰ هزار از ۳٫۸ میلیون آواره، برای حمایت موقت ثبت نام کرده‌اند.

به گفته وی، وزرای کشور اتحادیه روی پلتفرمی برای ثبت نام آوارگان به توافق رسیده‌اند.

کمیسر اتحادیه اروپا خاطرنشان کرد پذیرش و حمایت از کودکان از جمله خردسالان بدون همراه با هدف مبارزه با قاچاق انسان به تصویب رسیده است.

فقدان رویکرد واحد برای مدیریت هجوم پناهندگان در طول بحران مهاجرت و پس از آن در سال ۲۰۱۵ از موارد مورد اختلاف اتحادیه بوده است.

وی تاکید کرد به برنامه‌ریزی اضطراری برای آوارگان نیاز است.

۵۶۵۶

دیدگاهتان را بنویسید