مک کانل: بازدارندگی علیه ایران را از دست دادیم

فارس نوشت: «میچ مک‌کانل»، رهبر جمهوری‌خواهان در مجلس سنای آمریکا امروز پنجشنبه ضمن اذعان به اینکه آمریکا «بازدارندگی» خود علیه ایران را از دست داده از سیاستمداران حزب رقیب خود خواست فشارها را بر تهران افزایش دهند.
«مک‌کانل» تصریح کرد: «برای ینکه دموکرات‌ها فشارها را بر ایران افزایش دهند و پاسخ قاطعی به این کشور بدهند دیر نیست. عدم واکنش قاطع به حملات نیروهای تحت حمایت ایران علیه نیروهای آمریکایی در منطقه بازدارندگی ما را از بین برده و خطرات علیه پرسنل آمریکایی را به طرز محسوس افزایش داده است.»
رهبر جمهوری‌خواهان سنا در ادامه با بیان اینکه راهبرد ایران بیرون راندن آمریکا از خاورمیانه است گفت که بعد از خروج آمریکا از افغانستان، ایران تلاش در راستای تحقق این هدف را مضاعف خواهد کرد.
او گفت: «راهبرد ایران این است که با استفاده از خشونت ایالات متحده را از خاورمیانه بیرون براند. جای تعجب ندارد که آنها بعد از عقب‌نشینی تحقیرآمیز دولت از افغانستان و ناتوانی در پاسخ دادن به به نظامیان آمریکا استفاده از این راهبرد را مضاعف خواهند کرد.»
۳۱۱۳۱۱

مک کانل: بازدارندگی علیه ایران را از دست دادیم

فارس نوشت: «میچ مک‌کانل»، رهبر جمهوری‌خواهان در مجلس سنای آمریکا امروز پنجشنبه ضمن اذعان به اینکه آمریکا «بازدارندگی» خود علیه ایران را از دست داده از سیاستمداران حزب رقیب خود خواست فشارها را بر تهران افزایش دهند.

«مک‌کانل» تصریح کرد: «برای ینکه دموکرات‌ها فشارها را بر ایران افزایش دهند و پاسخ قاطعی به این کشور بدهند دیر نیست. عدم واکنش قاطع به حملات نیروهای تحت حمایت ایران علیه نیروهای آمریکایی در منطقه بازدارندگی ما را از بین برده و خطرات علیه پرسنل آمریکایی را به طرز محسوس افزایش داده است.»

رهبر جمهوری‌خواهان سنا در ادامه با بیان اینکه راهبرد ایران بیرون راندن آمریکا از خاورمیانه است گفت که بعد از خروج آمریکا از افغانستان، ایران تلاش در راستای تحقق این هدف را مضاعف خواهد کرد.

او گفت: «راهبرد ایران این است که با استفاده از خشونت ایالات متحده را از خاورمیانه بیرون براند. جای تعجب ندارد که آنها بعد از عقب‌نشینی تحقیرآمیز دولت از افغانستان و ناتوانی در پاسخ دادن به به نظامیان آمریکا استفاده از این راهبرد را مضاعف خواهند کرد.»

۳۱۱۳۱۱

دیدگاهتان را بنویسید