شکایت تازه‌ علیه ترامپ در آمریکا

شکایت تازه ای از رئیس جمهور سابق آمریکا به دلیل نمایش های انتخاباتی غیرواقعی به کمیسیون انتخابات فدرال آمریکا تسلیم شده است.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از وب سایت ام.اس.ان.بی.سی زیشان عالیم نوشته است رئیس جمهور سابق ترامپ دائماً در مورد چگونگی نامزدی مجدد برای ریاست جمهوری آمریکا صحبت می کند، درحالیکه از رسمی کردن آن خودداری کرده است. به همین دلیل اکنون، شکایتی که به کمیسیون انتخابات فدرال ارائه شده است، نشان می دهد که چگونه کنش نمایشی او می تواند قانون تامین مالی مبارزات انتخاباتی را نقض کند.‌
براساس این گزارش آمریکن بریج، یک سوپرپک دموکرات (که به لحاظ قانونی اجازه جمع آوری کمک مالی برای انتخابات دارد)، شکایتی را به کمیسیون انتخابات فدرال آمریکا ارائه کرده است که استدلال می‌کند ترامپ به طور غیرقانونی بودجه‌های سیاسی را برای کمپین ریاست‌جمهوری خرج می‌کند، بدون اینکه به طور رسمی نامزدی خود را اعلام کرده باشد.
‌استدلال پشت این شکایت این است که ترامپ از لفاظی‌هایی استفاده می‌کند که نشان می‌دهد او در واقع از قبل نامزد شده است، درحالیکه از اعلام رسمی نامزدی خود امتناع می‌کند تا از محدودیت..

شکایت تازه‌ علیه ترامپ در آمریکا

شکایت تازه ای از رئیس جمهور سابق آمریکا به دلیل نمایش های انتخاباتی غیرواقعی به کمیسیون انتخابات فدرال آمریکا تسلیم شده است.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از وب سایت ام.اس.ان.بی.سی زیشان عالیم نوشته است رئیس جمهور سابق ترامپ دائماً در مورد چگونگی نامزدی مجدد برای ریاست جمهوری آمریکا صحبت می کند، درحالیکه از رسمی کردن آن خودداری کرده است. به همین دلیل اکنون، شکایتی که به کمیسیون انتخابات فدرال ارائه شده است، نشان می دهد که چگونه کنش نمایشی او می تواند قانون تامین مالی مبارزات انتخاباتی را نقض کند.‌

براساس این گزارش آمریکن بریج، یک سوپرپک دموکرات (که به لحاظ قانونی اجازه جمع آوری کمک مالی برای انتخابات دارد)، شکایتی را به کمیسیون انتخابات فدرال آمریکا ارائه کرده است که استدلال می‌کند ترامپ به طور غیرقانونی بودجه‌های سیاسی را برای کمپین ریاست‌جمهوری خرج می‌کند، بدون اینکه به طور رسمی نامزدی خود را اعلام کرده باشد.

‌استدلال پشت این شکایت این است که ترامپ از لفاظی‌هایی استفاده می‌کند که نشان می‌دهد او در واقع از قبل نامزد شده است، درحالیکه از اعلام رسمی نامزدی خود امتناع می‌کند تا از محدودیت‌ها و مقررات مربوط به ظرفیت جمع‌آوری کمک‌های مالی‌اش که در صورت انجام این کار آغاز می‌شود، اجتناب کند.

‌حربه‌های لفاظی ترامپ این احتمال را افزایش می‌دهد که کارزار انتخاباتی سومین دوره ریاست‌جمهوری او پیش از شروع رسمی، با برچسب فساد شناخته شود.

دیدگاهتان را بنویسید