دیپلماسی دوگانه چین در بحران اوکراین

نیویورک تایمز در مقاله ای به تفسیر رویکرد چین در بحران اوکراین می پردازد و نتیجه می گیرد که علی رغم قدرت سیاسی و اقتصادی فزاینده بین المللی، جایگاهی دور از انتظار در دیپلماسی بر سر بحران فوق کسب کرده است.
به گزارش خبرآنلاین نیویورک تایمز در این مقاله نوشته است: حتی کمترین، یعنی ارسال کمک های بشردوستانه و آتش بسی که آقای شی در دیدار اخیر آنلاین با بایدن سخن گفته است، آن چیزی نبوده است که با پوتین در میان گذاشته باشد، چراکه شی در ابتدای شروع این بحران یک گفتگوی تلفنی با پوتین داشته است، اما زلنسکی، رهبر اوکراین از این کمترین هم محروم بوده است.
این کشور بارها خواستار صلح شده است، اما برای میانجیگری یا سازماندهی گفت‌وگوها اقدامی نکرده و چنین تلاش‌هایی را به قدرت‌های بسیار کوچک‌تر از جمله فرانسه، ترکیه و اسرائیل واگذار کرده است. هم اکنون چین بین موضع مخالفان تهاجم روسیه و یا حمایت از این قویترین شریک خود ایستاده است و مداخله فعالانه تر را حامل خطرات سیاسی برای خود تلقی کرده است.
دیپلماسی چین در بحران اوکراین به بهترین وجه، دیپلماسی دوگانه است، همان رفتاری که در مناقشه یک دهه پیش بر سر بر..

دیپلماسی دوگانه چین در بحران اوکراین

نیویورک تایمز در مقاله ای به تفسیر رویکرد چین در بحران اوکراین می پردازد و نتیجه می گیرد که علی رغم قدرت سیاسی و اقتصادی فزاینده بین المللی، جایگاهی دور از انتظار در دیپلماسی بر سر بحران فوق کسب کرده است.

به گزارش خبرآنلاین نیویورک تایمز در این مقاله نوشته است: حتی کمترین، یعنی ارسال کمک های بشردوستانه و آتش بسی که آقای شی در دیدار اخیر آنلاین با بایدن سخن گفته است، آن چیزی نبوده است که با پوتین در میان گذاشته باشد، چراکه شی در ابتدای شروع این بحران یک گفتگوی تلفنی با پوتین داشته است، اما زلنسکی، رهبر اوکراین از این کمترین هم محروم بوده است.

این کشور بارها خواستار صلح شده است، اما برای میانجیگری یا سازماندهی گفت‌وگوها اقدامی نکرده و چنین تلاش‌هایی را به قدرت‌های بسیار کوچک‌تر از جمله فرانسه، ترکیه و اسرائیل واگذار کرده است. هم اکنون چین بین موضع مخالفان تهاجم روسیه و یا حمایت از این قویترین شریک خود ایستاده است و مداخله فعالانه تر را حامل خطرات سیاسی برای خود تلقی کرده است.

دیپلماسی چین در بحران اوکراین به بهترین وجه، دیپلماسی دوگانه است، همان رفتاری که در مناقشه یک دهه پیش بر سر برنامه هسته ای کره شمالی به نمایش گذاشت و در آن از یک سو این کشور را به کنار گذاشتن جاه‌طلبی هسته ای خود دعوت می‌کرد و از سوی دیگر تلاش چندانی برای کارآمد شدن تحریم ها و فشارهای سیاسی اقتصادی بین المللی علیه این کشور انجام نمی داد.

در بحران اوکراین نیز علی رغم ادعاهای انسانی، به نظر این مقاله، چینی ها از محکومیت روسیه خودداری می ورزند، چراکه اساسا شریکی در این سطح و وزن ندارند. علی رغم رأی ممتنع به قطعنامه محکومیت تهاجم روسیه در شورای امنیت که می توانست روابط روسیه و چین را با چالش همراه کند، اما پکن از آن زمان پوشش دیپلماتیک خوبی برای روسیه فراهم ساخته است. سفیر این کشور در واشنگتن در یک موضع گیری بیان می کند که محکومیت دردی را دوا نمی کند، موضعی که چین در دیگر مجامع بین المللی هم‌اکنون دنبال می کند. برای مثال، هفته گذشته قاضی این کشور در دیوان بین المللی دادگستری به همراه قاضی کشور روسیه با حکم توقف عملیات نظامی این دادگاه مخالفت‌ ورزید. قاضی چینی در باب علت مخالفت خود گفته است که یک حکم موقت در مورد ادعای اوکراین درباره نسل کشی آشکار به حل این بحران کمکی نمی کند. همچنین‌ چین با طرح مسئله‌ اوکراین در نشست وزیران خارجه گروه ۲۰ که در اندونزی برگزار می شود، به این دلیل که ترتیبات فوق اقتصادی است نه سیاسی و امنیتی، مخالفت ورزیده است.

در نهایت اینکه چین در جایگاهی از دیپلماسی نیست که قدرت سیاسی و اقتصادی آن را دارد، هرچند ممکن است در آینده با تشدید بحران به سمت نقش فعالانه تر رهنمون شود. حتی در داخل این کشور هم به تدریج صداهای متناقض در این رابطه به گوش می رسد.

۴۹۴۹

دیدگاهتان را بنویسید