دیدار سفرای ارمنستان و برونئی با امیرعبداللهیان/عکس

سفرای ارمنستان و برونئی در آغاز مأموریت خود در ایران با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کردند.
به گزارش خبرآنلاین، آرسن آواکیان سفیر جدید جمهوری ارمنستان در کشورمان امروز در ابتدای ماموریت دیپلماتیک خود در جمهوری اسلامی ایران با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.

همچنین آوانگ حاجی اسماعیل عبدالمناپ سفیر جدید برونئی دارالسلام در جمهوری اسلامی ایران امروز در آغاز ماموریت دیپلماتیک خود در کشورمان با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوار نامه خود را تسلیم کرد.

۳۱۱۳۱۱

دیدار سفرای ارمنستان و  برونئی با امیرعبداللهیان/عکس

سفرای ارمنستان و برونئی در آغاز مأموریت خود در ایران با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کردند.

به گزارش خبرآنلاین، آرسن آواکیان سفیر جدید جمهوری ارمنستان در کشورمان امروز در ابتدای ماموریت دیپلماتیک خود در جمهوری اسلامی ایران با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.

دیدار سفرای ارمنستان و  برونئی با امیرعبداللهیان/عکس

همچنین آوانگ حاجی اسماعیل عبدالمناپ سفیر جدید برونئی دارالسلام در جمهوری اسلامی ایران امروز در آغاز ماموریت دیپلماتیک خود در کشورمان با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوار نامه خود را تسلیم کرد.

دیدار سفرای ارمنستان و  برونئی با امیرعبداللهیان/عکس

۳۱۱۳۱۱

دیدگاهتان را بنویسید