درخواست روسیه از کشورهای غربی: خواسته‌های ایران را برآورده کنید

فارس نوشت: «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه از ضلع غربی حاضر در مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین خواست به جای متهم کردن روسیه به اشتباهات خودشان اعتراف کنند.
حساب رسمی نمایندگی روسیه در سازمان ملل به نقل از زاخارووا نوشت: «تردیدافکنی درباره تعهد روسیه به برجام کارتی است که توسط کسانی که نمی‌توانند به اشتباهات خودشان اذعان کنند بازی می‌شود. پیشنهاد می‌کنیم همکاران غربی‌مان انرژی‌شان را روی رسیدگی به مطالبات مشروع ایران در خصوص پیش‌نویس احیای توافق متمرکز کنند.»
۳۱۱۳۱۱

درخواست روسیه از کشورهای غربی: خواسته‌های ایران را برآورده کنید

فارس نوشت: «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه از ضلع غربی حاضر در مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین خواست به جای متهم کردن روسیه به اشتباهات خودشان اعتراف کنند.

حساب رسمی نمایندگی روسیه در سازمان ملل به نقل از زاخارووا نوشت: «تردیدافکنی درباره تعهد روسیه به برجام کارتی است که توسط کسانی که نمی‌توانند به اشتباهات خودشان اذعان کنند بازی می‌شود. پیشنهاد می‌کنیم همکاران غربی‌مان انرژی‌شان را روی رسیدگی به مطالبات مشروع ایران در خصوص پیش‌نویس احیای توافق متمرکز کنند.»

۳۱۱۳۱۱

دیدگاهتان را بنویسید