خبر مهم موسوی از کریدور جدید ایران

سید عباس موسوی سفیر ایران در جمهوری آذربایجان با انتشار توئیتی از ایجاد یک کریدور سه جانبه با حضور ایران با جمهوری آذربایجان، گرجستان، دریای سیاه و اروپا خبر داد.
به گزارش خبرآنلاین، موسوی نوشت:بعد از احیای کریدور اکو (پاکستان، ایران، ترکیه) و نیز راه اندازی آزمایشی کریدور جهانی شمال – جنوب (فنلاند، روسیه، ج. آذربایجان، ایران، خلیج فارس و هند) این هفته شاهد فعال شدن کریدور جدید (ایران، ج. آذربایجان، گرجستان، دریای سیاه و اروپا) خواهیم بود.
۳۱۱۳۱۱

خبر مهم موسوی از کریدور جدید ایران

سید عباس موسوی سفیر ایران در جمهوری آذربایجان با انتشار توئیتی از ایجاد یک کریدور سه جانبه با حضور ایران با جمهوری آذربایجان، گرجستان، دریای سیاه و اروپا خبر داد.

به گزارش خبرآنلاین، موسوی نوشت:بعد از احیای کریدور اکو (پاکستان، ایران، ترکیه) و نیز راه اندازی آزمایشی کریدور جهانی شمال – جنوب (فنلاند، روسیه، ج. آذربایجان، ایران، خلیج فارس و هند) این هفته شاهد فعال شدن کریدور جدید (ایران، ج. آذربایجان، گرجستان، دریای سیاه و اروپا) خواهیم بود.

۳۱۱۳۱۱

دیدگاهتان را بنویسید