بلینکن: آمریکا به دنبال بازگشت فلسطین و اسرائیل به راه حل دو دولتی است

مهر نوشت: «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا امروز چهارشنبه مدعی شد که کشورش تمام تلاش خود را در راستای بازگشت به راه حل دو دولتی و بهبود زندگی در فلسطین به کار می بندد.
بلینکن افزود: تمرکز ما برروی دیپلماسی و تلاشهای سازمان ملل در راستای حل مسئله صحرای غربی است.
بلینکن اعلام کرد که آمریکا نسبت به کمکهای امارات در مقابله با تهدیدات یمن و جنبش «انصارالله» متعهد است.
وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد: ما تلاش می کنیم تا کشورهای بیشتری به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی بپیوندند، اما این امر جایگزین راه حل دو دولتی نیست.
وی در پایان اظهار داشت که با مقامات الجزائر درباره راههای تعامل با چالشهای امنیتی در منطقه «الساحل» تبادل نظر کرده است.
با آنکه آمریکایی ها در تمامی قرادادهای سازش میان طرف فلسطینی و اسرائیلی تلاش کرده اند بعنوان یک میانجی بی طرف ، خود را نشان دهند اما برغم تمامی امتیازاتی که در این قرادادهای سازش به رژیم صهیونیستی داده شد اما هیچ کدام جنبه اجرایی نگرفت.
فلسطینی ها معتقدند تمام فلسطین از نهر تا بحر متعلق به آنان است و راه حل دو دولتی که آمریکا و برخی اروپایی ها خواها..

بلینکن: آمریکا به دنبال بازگشت فلسطین و اسرائیل به راه حل دو دولتی است

مهر نوشت: «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا امروز چهارشنبه مدعی شد که کشورش تمام تلاش خود را در راستای بازگشت به راه حل دو دولتی و بهبود زندگی در فلسطین به کار می بندد.

بلینکن افزود: تمرکز ما برروی دیپلماسی و تلاشهای سازمان ملل در راستای حل مسئله صحرای غربی است.

بلینکن اعلام کرد که آمریکا نسبت به کمکهای امارات در مقابله با تهدیدات یمن و جنبش «انصارالله» متعهد است.

وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد: ما تلاش می کنیم تا کشورهای بیشتری به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی بپیوندند، اما این امر جایگزین راه حل دو دولتی نیست.

وی در پایان اظهار داشت که با مقامات الجزائر درباره راههای تعامل با چالشهای امنیتی در منطقه «الساحل» تبادل نظر کرده است.

با آنکه آمریکایی ها در تمامی قرادادهای سازش میان طرف فلسطینی و اسرائیلی تلاش کرده اند بعنوان یک میانجی بی طرف ، خود را نشان دهند اما برغم تمامی امتیازاتی که در این قرادادهای سازش به رژیم صهیونیستی داده شد اما هیچ کدام جنبه اجرایی نگرفت.

فلسطینی ها معتقدند تمام فلسطین از نهر تا بحر متعلق به آنان است و راه حل دو دولتی که آمریکا و برخی اروپایی ها خواهان آن هستند با وجود اینکه مطلوب اسرائیل است اما کمترین مفاد آن نیز اجرایی نشده است.

۳۱۱۳۱۱

دیدگاهتان را بنویسید