برادر سعد حریری وارد رقابت‌های انتخاباتی لبنان می‌شود

ایسنا نوشت: برادر سعد حریری، نخست وزیر سابق لبنان که اخیرا از سیاست خداحافظی کرد، گفته که در مبارزات انتخاباتی آتی شرکت می‌کند.
به نقل از روسیا الیوم، بهاء حریری، برادر سعد حریری در پیامی تلویزیونی با بیان قصد و نیتش برای شرکت در انتخابات پارلمانی لبنان عنوان داشت: من راه رفیق حریری را ادامه خواهم داد. نه دین، نه اخلاق و نه تربیت ما به عنوان فرزندان “شهید” رفیق الحریری اجازه نمی‌دهد که از مسئولیت خود برای قرار دادن امکاناتمان در راه پیشرفت لبنان شانه خالی کنیم.
وی ادامه داد: خانواده کوچک شهید رفیق حریری و همچنین خانواده بزرگ وی از هم پاشیده نشده و نخواهد پاشید و با مشارکت و همبستگی هم برای بازگرداندن حاکمیت وطن نبرد خواهیم کرد.
بهاء ادامه داد: آنچه را که از پدر “شهیدمان” آموختیم ادامه خواهیم داد و فرزند رفیق حریری هرگز لبنان را ترک نخواهد کرد، ما در کنار شما هستیم.
پیشتر سعد حریری، رئیس جریان “المستقل” و نخست وزیر سابق لبنان از سیاست در لبنان کناره گیری کرد.
۳۱۰ ۳۱۰

برادر سعد حریری وارد رقابت‌های انتخاباتی لبنان می‌شود

ایسنا نوشت: برادر سعد حریری، نخست وزیر سابق لبنان که اخیرا از سیاست خداحافظی کرد، گفته که در مبارزات انتخاباتی آتی شرکت می‌کند.

به نقل از روسیا الیوم، بهاء حریری، برادر سعد حریری در پیامی تلویزیونی با بیان قصد و نیتش برای شرکت در انتخابات پارلمانی لبنان عنوان داشت: من راه رفیق حریری را ادامه خواهم داد. نه دین، نه اخلاق و نه تربیت ما به عنوان فرزندان "شهید" رفیق الحریری اجازه نمی‌دهد که از مسئولیت خود برای قرار دادن امکاناتمان در راه پیشرفت لبنان شانه خالی کنیم.

وی ادامه داد: خانواده کوچک شهید رفیق حریری و همچنین خانواده بزرگ وی از هم پاشیده نشده و نخواهد پاشید و با مشارکت و همبستگی هم برای بازگرداندن حاکمیت وطن نبرد خواهیم کرد.

بهاء ادامه داد: آنچه را که از پدر "شهیدمان" آموختیم ادامه خواهیم داد و فرزند رفیق حریری هرگز لبنان را ترک نخواهد کرد، ما در کنار شما هستیم.

پیشتر سعد حریری، رئیس جریان "المستقل" و نخست وزیر سابق لبنان از سیاست در لبنان کناره گیری کرد.

۳۱۰ ۳۱۰

دیدگاهتان را بنویسید