ببینید | گوشه‌ای از رزمایش غرورآفرین پیامبر اعظم (ص) در خلیج‌فارس

سردار عباس نیلفروشان معاون عملیات کل سپاه ‌پاسداران انقلاب اسلامی و سخنگوی رزمایش مشترک پیامبر اعظم۱۷ با اعلام خبر آغاز این رزمایش گفت: این رزمایش در راستای افزایش سطح آمادگی‌های رزمی سپاه و بر اساس شبیه‌سازی یکی از پیشرفته‌ترین طرح‌های تهاجمی در جنگ‌های ترکیبی و درهم‌تنیدگی جنگ‌های سخت و نیمه‌سخت و نرم در حال اجراست. منبع: آخرین خبر
دریافت ۳ MB 265 262

ببینید | گوشه‌ای از رزمایش غرورآفرین پیامبر اعظم (ص) در خلیج‌فارس

سردار عباس نیلفروشان معاون عملیات کل سپاه ‌پاسداران انقلاب اسلامی و سخنگوی رزمایش مشترک پیامبر اعظم۱۷ با اعلام خبر آغاز این رزمایش گفت: این رزمایش در راستای افزایش سطح آمادگی‌های رزمی سپاه و بر اساس شبیه‌سازی یکی از پیشرفته‌ترین طرح‌های تهاجمی در جنگ‌های ترکیبی و درهم‌تنیدگی جنگ‌های سخت و نیمه‌سخت و نرم در حال اجراست. منبع: آخرین خبر

دریافت ۳ MB

۲۶۵ ۲۶۲

دیدگاهتان را بنویسید