ببینید | امیرعبداللهیان: مقامات ارشد سپاه گفته‌اند رفع تحریم ها را معطل سپاه نکنید، مردم مقدم هستند

وزیر امور خارجه گفت :مقامات ارشد سپاه همواره به ما یادآوری می‌کنند در راستای منافع ملی کشور، هرچه لازم است انجام دهید و موضوع سپاه پاسداران را در اولویت خود قرار ندهید و این ازخودگذشتگی سپاه پاسداران است.اما بالاخره سپاه از مجموعه‌های اصلی کشور است و زمانی که می‌گوییم که سپاه یعنی حاج قاسم سلیمانی و علی‌رغم اجازه مقامات سپاه، اما این موضوع از موضوعات اصلی ما است./صداوسیما
دریافت ۶ MB ۴۱۲۶۳

ببینید | امیرعبداللهیان: مقامات ارشد سپاه گفته‌اند رفع تحریم ها را معطل سپاه نکنید، مردم مقدم هستند

وزیر امور خارجه گفت :مقامات ارشد سپاه همواره به ما یادآوری می‌کنند در راستای منافع ملی کشور، هرچه لازم است انجام دهید و موضوع سپاه پاسداران را در اولویت خود قرار ندهید و این ازخودگذشتگی سپاه پاسداران است.اما بالاخره سپاه از مجموعه‌های اصلی کشور است و زمانی که می‌گوییم که سپاه یعنی حاج قاسم سلیمانی و علی‌رغم اجازه مقامات سپاه، اما این موضوع از موضوعات اصلی ما است./صداوسیما

دریافت ۶ MB

۴۱۲۶۳

دیدگاهتان را بنویسید