انگلیس: روسیه متجاوز است؛ پوتین فقط یک راه دارد

ایسنا نوشت: انگلیس به مسکو هشدار داد که در حال همکاری با شرکای غربی در زمینه تحریم‌های تاثیرگذار علیه بخش مالی روسیه در صورت حمله به اوکراین است.
به گزارش رویترز، لیز تراس، وزیر امور خارجه انگلیس در پارلمان این کشور گفت: ما کارزاری را که روسیه برای براندازی همسایگان دموکراتیک خود به راه می اندازد، نخواهیم پذیرفت. آنها به دروغ اوکراین را تهدیدی برای توجیه موضع تهاجمی خود معرفی کرده اند.
وی گفت: روسیه در اینجا متجاوز است. ناتو همیشه یک اتحاد دفاعی بوده است. روسیه در سال ۲۰۱۴ شبه جزیره کریمه را از اوکراین ضمیمه خود کرد که با تحریم و محکومیت غرب مواجه شد. کی یف خواهان پس گرفتن این قلمرو است.
تراس گفت که هرگونه تهاجم نظامی بیشتر روسیه به اوکراین «عواقب عظیمی از جمله تحریم‌های هماهنگ برای تحمیل هزینه‌های سنگین بر منافع و اقتصاد روسیه» خواهد داشت.
وزیر خارجه انگلیس تاکید کرد: بریتانیا با شرکای خود در مورد این تحریم‌ها کار می‌کند، از جمله اقدامات تأثیرگذار که بخش مالی روسیه و افراد را هدف قرار می‌دهد.
پوتین می گوید که گسترش ناتو به سمت شرق از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، تهدی..

انگلیس: روسیه متجاوز است؛ پوتین فقط یک راه دارد

ایسنا نوشت: انگلیس به مسکو هشدار داد که در حال همکاری با شرکای غربی در زمینه تحریم‌های تاثیرگذار علیه بخش مالی روسیه در صورت حمله به اوکراین است.

به گزارش رویترز، لیز تراس، وزیر امور خارجه انگلیس در پارلمان این کشور گفت: ما کارزاری را که روسیه برای براندازی همسایگان دموکراتیک خود به راه می اندازد، نخواهیم پذیرفت. آنها به دروغ اوکراین را تهدیدی برای توجیه موضع تهاجمی خود معرفی کرده اند.

وی گفت: روسیه در اینجا متجاوز است. ناتو همیشه یک اتحاد دفاعی بوده است. روسیه در سال ۲۰۱۴ شبه جزیره کریمه را از اوکراین ضمیمه خود کرد که با تحریم و محکومیت غرب مواجه شد. کی یف خواهان پس گرفتن این قلمرو است.

تراس گفت که هرگونه تهاجم نظامی بیشتر روسیه به اوکراین «عواقب عظیمی از جمله تحریم‌های هماهنگ برای تحمیل هزینه‌های سنگین بر منافع و اقتصاد روسیه» خواهد داشت.

وزیر خارجه انگلیس تاکید کرد: بریتانیا با شرکای خود در مورد این تحریم‌ها کار می‌کند، از جمله اقدامات تأثیرگذار که بخش مالی روسیه و افراد را هدف قرار می‌دهد.

پوتین می گوید که گسترش ناتو به سمت شرق از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، تهدیدی برای روسیه است که به گفته او، جایی برای عقب نشینی باقی نمانده است. او به غرب نسبت به نادیده گرفتن نگرانی هایش هشدار داده است.

تراس گفت که اواخر این ماه به کی یف می رود و این وضعیت در حال رسیدن به لحظه ای حیاتی است که تنها یک راه رو به جلو دارد و آن اینکه پوتین از لبه پرتگاه عقب نشینی کند.

وی تاکید کرد: این حیاتی است که ناتو در مقابل رفتارهای تهدیدآمیز روسیه متحد باشد. بریتانیا با خط لوله نورد استریم ۲ از دریای بالتیک مخالف است. اروپا باید وابستگی خود به گاز روسیه را کاهش دهد. بریتانیا همچنان با نورد استریم ۲ مخالف است و من با متحدان و شرکای خود برای برجسته کردن خطرات استراتژیک این پروژه کار می کنم.

۲۳۳۱۱

دیدگاهتان را بنویسید