خطیب‌زاده:ماموریت شهید سلیمانی برای پایان دادن به حضور مخرب آمریکا ادامه دارد

سخنگوی وزارت خارجه در توئیتی نوشت: ماموریت شهید سلیمانی برای پایان دادن به حضور مخرب آمریکا ادامه دارد، چراکه منطقه از هر زمان دیگری بیدارتر شده است.
به گزارش خبرآنلاین سعید خطیب زاده نوشت:
ایالات متحده بزدلانه سردار سلیمانی را ترور کرد، اما نام او به عنوان یک قهرمان جاودانه که منبع الهام نسل‌های آینده خواهد بود، بیش از هر زمان دیگری می درخشد.
ایران تا زمانی که مجرمان را در پیشگاه عدالت حاضر نماید، از هیچ‌کوششی فروگذار نخواهد کرد.
ماموریت شهید سلیمانی برای پایان دادن به حضور مخرب آمریکا ادامه دارد، چراکه منطقه از هر زمان دیگری بیدارتر شده است.
۳۱۱۳۱۱

خطیب‌زاده:ماموریت شهید سلیمانی برای پایان دادن به حضور مخرب آمریکا ادامه دارد

سخنگوی وزارت خارجه در توئیتی نوشت: ماموریت شهید سلیمانی برای پایان دادن به حضور مخرب آمریکا ادامه دارد، چراکه منطقه از هر زمان دیگری بیدارتر شده است.

به گزارش خبرآنلاین سعید خطیب زاده نوشت:

ایالات متحده بزدلانه سردار سلیمانی را ترور کرد، اما نام او به عنوان یک قهرمان جاودانه که منبع الهام نسل‌های آینده خواهد بود، بیش از هر زمان دیگری می درخشد.

ایران تا زمانی که مجرمان را در پیشگاه عدالت حاضر نماید، از هیچ‌کوششی فروگذار نخواهد کرد.

ماموریت شهید سلیمانی برای پایان دادن به حضور مخرب آمریکا ادامه دارد، چراکه منطقه از هر زمان دیگری بیدارتر شده است.

۳۱۱۳۱۱

دیدگاهتان را بنویسید