ببینید | پیغام مهم امیرعبداللهیان به آمریکا و طرف‌های غربی در مذاکرات وین

وزیر امور خارجه در مراسم بزرگداشت چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در خصوص مذاکرات وین گفت: ملت عزتمند ایران اثبات کرده که عزت و احترام را با عزت و احترام پاسخ می‌دهد و تهدید را با مقاومت و زبان متقابل پاسخ خواهد داد.امروز در وین یک آزمون بزرگ در مقابل آمریکا و طرف‌های غربی قرار دارد تا در مقابل جامعه جهانی رفتار واقعی خود را به نمایش بگذارند. زمان پایان مذاکره را ترجمان اراده طرف‌های غربی در پایبندی کامل آنها به رفع تحریم‌ها و بازگشت همه طرف‌ها به تعهداتشان تعیین خواهد کرد. منبع:خبرگزاری صدا و سیما
دریافت ۲ MB 266 262

ببینید | پیغام مهم امیرعبداللهیان به آمریکا و طرف‌های غربی در مذاکرات وین

وزیر امور خارجه در مراسم بزرگداشت چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در خصوص مذاکرات وین گفت: ملت عزتمند ایران اثبات کرده که عزت و احترام را با عزت و احترام پاسخ می‌دهد و تهدید را با مقاومت و زبان متقابل پاسخ خواهد داد.امروز در وین یک آزمون بزرگ در مقابل آمریکا و طرف‌های غربی قرار دارد تا در مقابل جامعه جهانی رفتار واقعی خود را به نمایش بگذارند. زمان پایان مذاکره را ترجمان اراده طرف‌های غربی در پایبندی کامل آنها به رفع تحریم‌ها و بازگشت همه طرف‌ها به تعهداتشان تعیین خواهد کرد. منبع:خبرگزاری صدا و سیما

دریافت ۲ MB

۲۶۶ ۲۶۲

دیدگاهتان را بنویسید