گروسی: احتمال سفرم به ایران وجود دارد

ایرنا نوشت: رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در نشستی خبری در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه آیا ممکن است دوباره برای حل مسائل باقی مانده، به ایران سفر کند، احتمال این سفر را بعید ندانست و ” سه بار” تکرار کرد: هر چیزی ممکن است.
رافائل گروسی گفت: ما گفت وگوها و مشورت های دائم با ایران در قالب های مختلف داشته ایم و برای رسیدن به توافق با ایران، همیشه سخت کار کرده ایم.
همزمان با این اظهارات رافائل گروسی، خبرنگار نشریه وال استریت ژورنال که اخبار مذاکرات هسته ای ایران از نزدیک دنبال می کند، درتوئیتی نوشت که طبق اطلاعاتی که از منابع خود کسب کرده، مدیرکل آژانس “بلیت سفر به تهران” در روزهای آینده را در دست دارد اما لزوما این بدان معنا نیست که برنامه سفر او به تهران، نهایی شده است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا آژانس هنوز گزارش فصلی خود درباره ایران را هنوز ارائه نداده است، بدون اینکه به جزئیات این موضوع بپردازد، صرفا گفت: ما سخت در تلاش هستیم.
به رغم تکرار این سوال از سوی چند خبرنگار، گروسی فقط تاکید کرد که “ما سخت در تلاش هستیم”.
گروسی تاکید کرد که به حل مسائل بین ای..

گروسی: احتمال سفرم به ایران وجود دارد

ایرنا نوشت: رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در نشستی خبری در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه آیا ممکن است دوباره برای حل مسائل باقی مانده، به ایران سفر کند، احتمال این سفر را بعید ندانست و " سه بار" تکرار کرد: هر چیزی ممکن است.

رافائل گروسی گفت: ما گفت وگوها و مشورت های دائم با ایران در قالب های مختلف داشته ایم و برای رسیدن به توافق با ایران، همیشه سخت کار کرده ایم.

همزمان با این اظهارات رافائل گروسی، خبرنگار نشریه وال استریت ژورنال که اخبار مذاکرات هسته ای ایران از نزدیک دنبال می کند، درتوئیتی نوشت که طبق اطلاعاتی که از منابع خود کسب کرده، مدیرکل آژانس "بلیت سفر به تهران" در روزهای آینده را در دست دارد اما لزوما این بدان معنا نیست که برنامه سفر او به تهران، نهایی شده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا آژانس هنوز گزارش فصلی خود درباره ایران را هنوز ارائه نداده است، بدون اینکه به جزئیات این موضوع بپردازد، صرفا گفت: ما سخت در تلاش هستیم.

به رغم تکرار این سوال از سوی چند خبرنگار، گروسی فقط تاکید کرد که "ما سخت در تلاش هستیم".

گروسی تاکید کرد که به حل مسائل بین ایران و اژانس خوش بین است. وی گفت: خوشبین هستم که بتوانیم مسائل را با ایران بدون گره زدن آن به مسائل سیاسی یا گره زدن آن به مذاکرات هسته ای جاری در وین، حل و فصل کنیم.

مدیرکل آژانس همچنین با اشاره به مذاکرات وین برای احیای توافق هسته ای گفت: موضوع مذاکرات وین برای بازگشت کشورها به توافق هسته ای برجام با موضوع مسائلی که باید به آژانس توضیح داده شود، دو مقوله جدا از هم هستند. در ظاهر هر، یک رابط متقابل میان این دو موضوع وجود دارد اما اینکه بگوییم هر یک از این دو موضوع چقدر بر دیگر اثر گذار است، چندان مفید نیست و کمک به حل مسائل نمی کند.

وی افزود: آنچه اکنون نیاز داریم، رسیدن به توافق خوب در خصوص هر دو موضوع است و آن وقت هرگونه ارتباط میان این دو مقوله می تواند ارتباط مثبت باشد.

گروسی در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال توقف تحیقیقات پادمانی آژانس در باره مسائل هسته ای ایران با توجه به مذاکرات هسته ای جاری در وین، گفت: آژانس هر کز روزندی را که در خصوص ضرورت شفاف سازی (درخصوص برنامه هسته ای ایران) شروع کرده است، بخاطر مسائل سیاسی متوقف نخواهد کرد. آنچه نیاز داریم، این است که با ایران دور یک میز بنشینیم و سعی کنیم مسائل را شفاف سازی کنیم. این مسائل تنها زمانی که تمام می شود که از نظر آژانس بطور کامل شفاف سازی شده باشد.

گروسی در خصوص مسائل اوکراین نیز در پاسخ به این سوال که آیا شواهدی وجود دارد که نشان دهد اوکراین طبق ادعای روسیه، در مسیر تولید سلاح هسته ای قرار دارد، گفت: ما اطلاعاتی در دست نداریم که نشان دهد تعهدات اوکراین در زمینه عده اشاعه سلاح های هسته ای را زیر سوال ببرد. با این وجود ما به فعالیت های پادمانی ادامه می دهیم.

وی گفت: ما اطلاعاتی که نشان دهد مواد هسته ای در اوکراین در خارج از مسیر مقرر شده و برای ساخت سلاح استفاده شده است، در دست نداریم.

۳۱۱۳۱۱

دیدگاهتان را بنویسید