تعهد بلینکن به لاپید درباره ایران

ایسنا نوشت: وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای از گفت‌وگوی تلفنی وزیر امور خارجه این کشور با وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی درباره موضوعات مختلی از جمله ایران خبر داد.
وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای از گفت‌وگوی آنتونی‌ بلینکن وزیر امور خارجه این کشور با یائیر لاپید وزیر امور خارجه رژیم صهیونستی خبر داد و نوشت: وزیر امور خارجه بلینکن امروز با یائیر لاپید گفت‌وگو کرد. آن دو درباره روابط‌ قوی‌ آمریکا – اسراییل گفت‌وگو کرده و چالش‌ها، از جمله خطرات حملات بیشتر روسیه علیه اوکراین، همچنین تهدیدهای ناشی از ایران را با یکدیگر مطرح کردند.
در ادامه این بیانیه آمده است: وزیر امور خارجه بلینکن، تعهد راسخ دولت نسبت به‌ امنیت اسراییل را تکرار کرد. آن‌ها همچنین راجع به مسائل اسراییل – فلسطین گفت‌وگو کردند.
۳۱۰ ۳۱۰

تعهد بلینکن به لاپید درباره ایران

ایسنا نوشت: وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای از گفت‌وگوی تلفنی وزیر امور خارجه این کشور با وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی درباره موضوعات مختلی از جمله ایران خبر داد.

وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای از گفت‌وگوی آنتونی‌ بلینکن وزیر امور خارجه این کشور با یائیر لاپید وزیر امور خارجه رژیم صهیونستی خبر داد و نوشت: وزیر امور خارجه بلینکن امروز با یائیر لاپید گفت‌وگو کرد. آن دو درباره روابط‌ قوی‌ آمریکا – اسراییل گفت‌وگو کرده و چالش‌ها، از جمله خطرات حملات بیشتر روسیه علیه اوکراین، همچنین تهدیدهای ناشی از ایران را با یکدیگر مطرح کردند.

در ادامه این بیانیه آمده است: وزیر امور خارجه بلینکن، تعهد راسخ دولت نسبت به‌ امنیت اسراییل را تکرار کرد. آن‌ها همچنین راجع به مسائل اسراییل – فلسطین گفت‌وگو کردند.

۳۱۰ ۳۱۰

دیدگاهتان را بنویسید