اپیدورال در پزشکی

اپیدورال در پزشکی، روشی است که از طریق آن می‌توان دارو یا ماده حاجب را به داخل فضای اپیدورال تزریق کرد. تکنیک‌هایی مانند بی‌دردی از طریق اپیدورال یا بیهوشی از طریق اپیدورال در این روش وجود دارد.

بدین ترتیب، دستگاه کوچکی در نزدیکی نخاع کاشته می‌شود که از پالس‌های الکتریکی برای تحریک نورون‌هایی که حرکات پا را کنترل می‌کنند، استفاده می‌کند.

پیشرفت‌های متعددی که در دهه گذشته در این روش حاصل شده است، نتایج بهتری را نشان می‌دهد و به بیمارانی که قبلاً کاملاً فلج شده بودند، کمک کرده تا پاهای خود را دوباره حرکت دهند، بایستند و حتی با وسایل کمکی مانند عصا و واکر راه بروند.

اکنون در یک کارآزمایی بالینی جدید از یک مرکز پژوهشی به نام NeuroRestore 9، بیمار توانایی راه رفتن را دوباره به دست آورده‌اند و بهبود عملکرد حرکتی آنها حتی پس از تکمیل فرآیند توانبخشی همچنان ادامه داشته است. مهم‌تر از همه این که آنها می‌توانند حتی پس از خاموش شدن دستگاه تحریک الکتریکی نیز به راه رفتن ادامه دهند که این همان نقطه عطفی است که پژوهش‌های قبلی به آن دست نیافته بودند.

این نشان می‌دهد که در این مطالعه سطحی از سازماندهی مجدد در رشته‌های عصبی مورد استفاده برای راه رفتن رخ داده است، بنابراین دانشمندان مکانیسم‌های خاص در موش‌ها و مدل‌های مولکولی را بررسی کردند تا ببینند چگونه این اتفاق رخ می‌دهد.

این گروه پژوهشی یک نقشه سه‌بعدی از نخاع، درست تا سلول‌های عصبی منفرد ایجاد کرد و مشاهده کردند که کدام نورون‌ها با تحریک الکتریکی فعال می‌شوند. آنها آن را تا خانواده خاصی از نورون‌ها ردیابی کردند که ژنی به نام Vsx2 را بیان می‌کنند. جالب است که این نورون‌ها معمولاً برای راه رفتن در افراد سالم مهم نیستند، اما به نظر می‌رسد برای سازماندهی مجدد رشته‌های عصبی برای ترمیم عملکرد حرکتی پس از آسیب نخاعی، بسیار مهم هستند.

دیدگاهتان را بنویسید