امتیازدهی

شماره رزرو را وارد کنید (شماره سفارش پرداخت شده خود) مثلا Y9ZI2M

  1. بلیت باید در سایت KissAndFly.ir خریداری شده باشد
  2. پرواز تمام مراحل سفر باید انجام شده باشد.
  3. شماره رزرو را می‌توان در سرویس "بلیت‌های من" یا در ایمیل دریافت شده در زمان خرید بلیت پیدا کرد.

Captcha
ادامه