63 مکان

Orenair

Orenair

شاخص در رتبه بندی 4.10 4

Orenair

شاخص در رتبه بندی 4.10
  • شروع امتیازدهی : 2013-04-01
  • تمام امتیاز‌ها: 1363 1363
  • شاخص‌ها امتیازدهی شد: 40564
وقت شناسی: Orenair
جدول نشانگر آمار کلی‌ تاخیر پروازهای انجام شده است. *
پروازهایی که اطلاعات آنها مورد استفاده قرار گرفته در پایین نمایش داده شده‌اند.

اگر شما نشانگرهای مربوط به مسیر مشخصی‌را می‌خواهید ببینید، در قسمت ‏جستجو شماره آن را وارد کنید. نمودار وقت‌شناسی آن را نمایش خواهد داد.‏
*داده‌های آمار توسط ‏ ‏ ارایه شده‌اند.‏
تعداد پروازها
load

رزرو پرواز...