78 مکان

TAM Linhas Aereas

TAM Linhas Aereas

شاخص در رتبه بندی 4.02 4

TAM Linhas Aereas

شاخص در رتبه بندی 4.02
  • شروع امتیازدهی : 2013-09-25
  • تمام امتیاز‌ها: 50 50
  • شاخص‌ها امتیازدهی شد: 1906
وقت شناسی: TAM Linhas Aereas
جدول نشانگر آمار کلی‌ تاخیر پروازهای انجام شده است. *
پروازهایی که اطلاعات آنها مورد استفاده قرار گرفته در پایین نمایش داده شده‌اند.

اگر شما نشانگرهای مربوط به مسیر مشخصی‌را می‌خواهید ببینید، در قسمت ‏جستجو شماره آن را وارد کنید. نمودار وقت‌شناسی آن را نمایش خواهد داد.‏
*داده‌های آمار توسط ‏ ‏ ارایه شده‌اند.‏
تعداد پروازها
تعداد کل مشاهدات: 38239
تمام پرواز شرکت هواپیمایی‌ که دارای آمار تاخیر هستند
JJ2025 JJ2052 JJ2063 JJ2075 JJ2082
JJ2095 JJ2098 JJ2112 JJ2147 JJ2158
JJ2197 JJ2229 JJ2235 JJ2240 JJ2431
JJ2432 JJ2519 JJ2520 JJ2564 JJ2565
JJ2568 JJ2569 JJ2850 JJ2851 JJ2852
JJ2853 JJ2858 JJ2864 JJ3001 JJ3003
JJ3004 JJ3005 JJ3007 JJ3009 JJ3010
JJ3011 JJ3013 JJ3014 JJ3017 JJ3019
JJ3020 JJ3021 JJ3022 JJ3023 JJ3024
JJ3025 JJ3026 JJ3027 JJ3028 JJ3029
۵۰ پرواز دیگر
load

رزرو پرواز...