39 مکان

Uzbekistan Airways

Uzbekistan Airways

شاخص در رتبه بندی 4.23 4

Uzbekistan Airways

شاخص در رتبه بندی 4.23
  • شروع امتیازدهی : 2012-09-05
  • تمام امتیاز‌ها: 1178 1178
  • شاخص‌ها امتیازدهی شد: 40208
وقت شناسی: Uzbekistan Airways
جدول نشانگر آمار کلی‌ تاخیر پروازهای انجام شده است. *
پروازهایی که اطلاعات آنها مورد استفاده قرار گرفته در پایین نمایش داده شده‌اند.

اگر شما نشانگرهای مربوط به مسیر مشخصی‌را می‌خواهید ببینید، در قسمت ‏جستجو شماره آن را وارد کنید. نمودار وقت‌شناسی آن را نمایش خواهد داد.‏
*داده‌های آمار توسط ‏ ‏ ارایه شده‌اند.‏
تعداد پروازها
load

رزرو پرواز...